Wetgever en grondrechten - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Deze bundel bevat de preadviezen voor de Staatsrechtconferentie die op 14 december 2007 werd gehouden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In het onderzoeksprogramma Rechten van de mens van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van die universiteit bestaat veel aandacht voor de wisselwerking tussen de rol van de rechter en die van de wetgever bij de bescherming van grondrechten. De preadviezen belichten verschillende aspecten van de complexe positie van de wetgever ter zake van de bescherming van grondrechten. De verdere uitwerking van grondwettelijke- of verdragsgrondrechten door de wetgever komt aan de orde, maar ook de afweging van belangen die door de wetgever moet worden voltrokken waar het gaat om beperkingen aan de uitoefening van grondrechten. In de preadviezen wordt een beeld gegeven van de rol van verschillende actoren in het wetgevingsproces (regering, parlement, Raad van State). Tevens komen de relatie tot het EVRM en de wisselwerking tussen rechter en wetgever aan de orde. Inhoud: Voorwoord, R. de Lange Wetgever en grondrechten. Enkele algemene en inleidende beschouwingen, N.S. Efthymiou, K. Henrard, M.L.P. van Houten, W.S.R. Stoter Grondrechten en de regering als medewetgever, P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt Grondwetsinterpretatie door de Raad van State: wetgevingsadvisering en grondwetsbepalingen in de Grondwet, W. Konijnenbelt Het parlement, de mensenrechten en de zorgvuldigheid in het wetgevingsproces, J.P. Loof Verplichtingen voor de wetgever na Straatsburgse uitspraken op grond van het EVRM, M.L. van Emmerik Wisselwerking tussen wetgever en rechter naar een betere dialoog?, J.H. Gerards