Werk verzetten - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

'René, wat is zin?' Met deze vraag begonnen journalist Peter Henk Steenhuis en toenmalig Denker des Vaderlands René Gude een project over zingeving en werk. Gude onderscheidde vier betekenissen van zin: 1) het zinnelijke, ofwel het lijflijke, het lekkere; 2) het zintuigelijke, ofwel het esthetische, het mooie; 3) het zinrijke, ofwel het rationele, dat betreft ons 'kletsvermogen' en 4) het zinvolle, of je achter de doelen van je werk, onderneming en je leven staat. Met die vierdeling wilden Gude en Steenhuis het bedrijfsleven binnen stormen, om er flink zin te gaan maken en zo verschijnselen als burn-out te helpen terugdringen. De AWVN, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland, en Steenhuis hebben het gedachtegoed van Gude opgepakt en zijn ermee verder gegaan. In dit boek krijgen de Z'ten inhoud door interviews met economen, theatermakers, psychoanalytici, ondernemers en sociologen. Zingeving op het werk: het kan, want het moet.