Wegwijs in de (inter)nationale verzekering- en premieplicht - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Deze Wegwijs is samengesteld als een studieboek, waarin de (inter)nationale verzekerings- en premieplicht voor de Nederlandse volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden behandeld naar de stand van begin 2017. De meest recente jurisprudentie is uiteraard verwerkt en waar nodig van commentaar voorzien. Door zijn systematische opbouw is dit studieboek zeer geschikt voor fiscale opleidingen aan universiteiten, heao's en daarmee vergelijkbare onderwijsvormen. Deze uitgave zal tevens goede diensten bewijzen in de fiscale adviespraktijk. Het Nederlandse volksverzekeringsstelsel is een zogenoemd 'ingezetenenstelsel'; daarom wordt na een algemene inleiding gestart met het woonplaatsbegrip. De werknemersverzekeringen hebben het begrip 'werknemer' als uitgangspunt. Ter bepaling van de verzekeringsplicht worden achtereenvolgens de supranationale en multilaterale regelingen behandeld, waarbij in het bijzonder Verordening 883/2004 en de toepassingsverordening 987/2009. Ten gevolge van het overgangsrecht van tien jaar worden, waar nodig, ook nog de Verordeningen 1408/71 en 574/72 besproken. Hierna komen de bilaterale verdragen inzake sociale zekerheid en de nationale wetgeving met de Besluiten Uitbreiding Beperking kring verzekerden (KB 746 en KB 402) aan de orde. De koppeling met de premieplicht wordt gelegd door de behandeling van de financiering van de volksverzekering, de werknemersverzekeringen en de Zvw aan de hand van de Wfsv. De theorie is gelardeerd met relevante jurisprudentie, verhelderende voorbeelden, samenvattende overzichten en verduidelijkende schema's. Drs. Jo J.G. Sijstermans was werkzaam bij de Belastingdienst/GO Zuid, kantoor Maastricht, kantoor Buitenland in Heerlen en Uitvoeringscoördinatie Loonheffingen in Venlo. Paul M.G. Bogaerts is werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland in Heerlen, tevens lid van de kennisgroep premieheffing van de Belastingdienst. Mr.drs. Suzanne J.C. van Hattum-Coppens is werkzaam als senior manager Tax Specialties bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP, sectie People Advisory Services in Amsterdam. Remco van 't Hof is werkzaam als adviseur organisatie & informatie bij de Sociale Verzekeringsbank, Directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen in Amstelveen. Mr. Valérie C.H. Ramaekers is werkzaam als manager Tax Specialties / People Advisory Services bij Ernst & Young Belastingadviseurs in Eindhoven. Mr. Evelien A.C. de Jong is werkzaam als senior manager / People Advisory Services bij het Grensarbeiders Expertise Centrum van Ernst & Young Belastingadviseurs in Eindhoven. Mr. Sandra E. van der Vet is werkzaam als zelfstandig belastingadviseur gespecialiseerd in grensoverschrijdende arbeid bij Vettax.