Wake-up call kunstkaarten - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

De Wake-up Call kunstkaarten zijn een weergave van de kunstwerken van de zesde tentoonstelling, met acrylwerken en op de achterzijde de bronteksten van Jan Koenders/Radidjan. Jan componeerde 16 gitaarstukken onder de naam 'Silent Witness'. Deze CD is ook te verkrijgen. Elk muziekstuk heeft zijn essentie die ik heb neergezet in een codesleutel. Deze penseeltekening ligt bij elk schilderij. Ze zijn de basis voor de acrylwerken van vandaag. De teksten op de achterkant van de kunstkaarten zijn neergeschreven door Jan vanuit zijn Bron (Radidjan). _______________________________ Wake- Up Call vraagt de liefde in al wat je doet vooraan te plaatsen. Er is geen straf, geen niet mogen. Je bent de liefde en dat licht dat in alles en met alles wat is, aanwezig mag zijn. Elke mens heeft herleven in zich en daar mee ook het licht. In het gebeuren van de tentoonstelling is het, het licht dat doorheen en voorbij alles zichtbaar wordt. Ik zie het licht en ervaar het licht als een wezenlijk leven gevend wezen/ een aanwezigheid in iedere mens. Schenk meer aandacht aan het licht dan aan de donkerte. De donkerte is een schaduw die geen realiteit is enkel het tegendeel van liefde. Jij bent dit licht vandaag – neem al je betovering -verwondering en beroering mee in deze dag en voor de rest van je leven. Spreek liefde – zijt liefde. In jouw bestaan is er geen begrenzing. Alles wat je aanraakt vraagt ernaar ook al wil men het niet weten. Jouw energie en zorg zijn de lichtheid zelf en geven door je aanwezigheid van je zijn de trilling die lichtheid is. Je werken zijn van die onaanraakbare energie. Dat wil zeggen dat elke energie/mens die deze lichtheid vermijdt/negeert/ontkent een weerzin heeft van wat en wie hij/zij ziet. Je ziet/voelt/ervaart energie van licht of je veroordeelt het licht in jezelf waardoor ze ook niet zichtbaar wordt in wat je ziet. Meer info via www.lutghart.be of mail: lutghart@lutghart.be