Voorkom een bedrijfscrisis - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Elke ondernemer kan onbewust in een crisissituatie terechtkomen. Het bedrijfsresultaat verslechtert maar de ondernemer wenst dit niet te zien als een probleem dat om een oplossing vraagt. De ondernemer blijkt zich in een zekere onverschilligheid te hullen; hij neemt aan dat het zo'n vaart niet zal lopen, immers, de zaken kunnen toch ook wel eens 'wat minder' gaan. Dit boek richt zich op snel en adequaat handelen bij calamiteiten, onvoorziene omstandigheden, slechte bedrijfsresultaten en algemene kwetsbaarheid. In de praktijk blijkt dat vele ondernemers signalen die wijzen op een naderende bedrijfscrisis niet herkennen.