Van melkrijder tot fabrieksdirecteur - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Persoonlijke verhalen over het werken in de Friese zuivel (1955-1980) Fan molkrider oant fabryksdirekteur In 1955 zie je overal in Friesland de rokende pijpen van kleine zuivelfabriekjes. Talloze Friezen vinden werk in een van die ruim honderd fabrieken. Zwaar werk: melkbussen tillen, laden en lossen, kaas keren, flessen dragen, soms met veel lawaai, stank of in de hitte. Vijfentwintig jaar later zijn er nog maar zo'n dertig zuivelfabrieken over in Friesland. De melk wordt per tank opgehaald en de ontvangst is volautomatisch, steeds meer handelingen worden met machines verricht. Het werk is lichter, maar vergt meer kennis. Het platteland verliest zijn dorpsfabrieken, maar door technologische vernieuwing blijft de Friese zuivelsector internationaal concurrerend. In dit boek vertellen oud-personeelsleden, van melkrijder tot directeur, over de veranderingen die zij tijdens hun loopbaan hebben meegemaakt. Het zijn stuk voor stuk boeiende verhalen over verschillende levens in de zuivel: een groepsportret van een Friese topsector. Jan Ybema studeerde Friese Taal en Cultuur en Moderne geschiedenis in Groningen. Hij is journalist bij het Friesch Dagblad en publiceerde onlangs 'De kleine geschiedenis van Friesland voor dummies'. Boerenzoon en oud-leraar aardrijkskunde Klaas Ybema schreef eerder 'Wat een weer! Kroniek van het weer in Friesland, 1901-2006'. Roelof Veeningen werkte jarenlang bij Wetterskip Fryslân en is nu vrijwilliger bij de Fryske Akademy.