Van en bi-j de scheerbaas - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Op 't landgoed Kotmans in Miste/Winterswiek is 'n schrieverspad an-elegd. Daor steet 'n barkenboom ter ere van Frans Roes, Herman van Velzen. Onder den boom steet 'n bordjen met de volgende tekst: Aornt, 'n klein kaeltjen met 'n gelapte pilose bokse. Zien karakter is 'n glimlach van de zonnege heide waor e geboren is. Zo he'w 'm ok leren kennen in alle verhalen, maor an alles kump 'n ende. Dit is de letste uutgave van de “Verzamelde werken van Herman van Velzen”. Mien vader schrif veur en oaver de achterhoekers, hi-j kreeg völle verhalen an-ereikt, daordeur bevat de meeste verhalen 'n kern van waorheid. Hi-j maken 't wel 'n betjen spannender. Dr. Meertens, i-j wet wel, den van “'t Bureau” schrif in zien veurwoord in “Van Achterhooksche Menschen” o.a. 't volgende: Herman van Velzen schrijft week in week uit in “De Graafschap-Bode” een feuilleton waarin hij in het vriendelijke, bekoorlijke dialect van zijn streek het een of andere voorval uit het leven der Achterhoekers eenvoudig en pretentieloos vertelt, maar met al de bekoring van het eenvoudige en ongecompliceerde. Met nadruk wil ik er op wijzen dat deze verhalen land en volk van den Achterhoek typeren. Daardoor zijn deze verhalen meer dan alleen een verdienstelijke specimen van ontspanningslectuur maar bezitten ze ook uit documentair oogpunt een betekenis, waarvoor wij de schrijver erkentelijk mogen zijn. Daor sluut ik mien helemaole bi-j an. Ik hoppe dat 't leazen van dit book ow net zovölle plezier veschaft as 't samenstellen d'r van mien hef edaon. Theo Roes