Valkenogen - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Dit is het verhaal van Olyva. Door wanen geplaagd en opgenomen in het instituut probeert ze wijs te worden uit de raadselachtige verhalen die haar voorouders haar schijnen toe te fluisteren. Hubert, een bewaker van het instituut, is belast met de opdracht Olyva in de gaten te houden. Ze loopt gevaar, zo is hem verteld. Maar wat voor gevaar? En wat is het toch dat hem zo raakt? Gaandeweg wordt hij meegesleept door haar duistere verleden en blijken hun levens verstrengeld met elkaar. Hun verleden is getekend, elk door een andere gruwelijke kwelgeest. Maar net zoals deze duistere machten een verbond sluiten, zo staan Olyva en Hubert ook niet meer alleen. Ze voelen zich gesterkt, maar juist dan vallen de eerste dodelijke slachtoffers rond het instituut. Heden en verleden kruisen elkaar in een gevaarlijk spel om een lang verborgen geheim …