Stromingsleer - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Behandelt de stromingsleer voor zover van belang voor toepassing in de industrie. De moeilijkheidsgraad van de stof is zodanig, dat deze het best kan worden behandeld in het derde en vierde semester. Een gedeelte van de stof kan echter prima in de propaedeuse worden behandeld. De onderdelen zijn voorzien van voorbeelden en trainingsopgaven en er wordt gewerkt volgens de SPA-methode. In aanhangsel 2 – hulpprogramma`s, is het nulpuntprogramma opgenomen en wordt een beschrijving van dit programma gegeven.