Scholen en btw - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Onderwijs en kennisoverdracht vormen de hoeksteen van onze moderne kennismaatschappij. Onderwijs wordt echter niet alleen georganiseerd in het algemeen belang door (privaatrechtelijke) vzw's of publieke instellingen maar ook in commerciële omstandigheden waarbij kennis wordt “verkocht”. Opleidingen dragen diverse benamingen zoals cursus, training, update, seminarie, activiteit, … Het kan hierbij gaan om universitair of hoger onderwijs, schoolonderwijs, een cursus wijnproeven, bepaalde informaticalessen, een cursus assertiviteit op het werk, een cursus boekhouden, een cursus bloemschikken, … Het is niet omdat deze opleidingen gegeven worden door een vzw dat ze ook per definitie vrijgesteld zijn van btw. Daar waar tot eind 2013 commerciële onderwijsinstellingen konden kiezen om al dan niet btw aan te rekenen over hun prestaties kan dit vanaf 1 januari 2014 niet meer. Vanaf deze datum gelden duidelijke bepalingen die van toepassing zijn op al diegenen die op één of andere manier onderwijs verstrekken. Van een keuze is geen sprake meer! De draagwijdte van de vrijstelling inzake onderwijs en de hiermee samenhangende handelingen wordt in dit praktijkgerichte boek onderzocht. Het boek bevat ook bijzondere topics zoals bijvoorbeeld het (grensoverschrijdend) organiseren van seminaries, conferenties, …, de nieuwe regels voor de kostendelende vereniging en de nieuwe regels voor het organiseren van evenementen ter verkrijging van financiële steun. Ten slotte bevat het boek ook de regels voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % voor schoolgebouwen en centra voor leerlingenbegeleiding. Over de auteur Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën. Hij doceert het vak btw aan de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool (Odisee).