Rekenen - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Heeft uw kind in groep 4 moeite met rekenen? En wilt u verantwoord aan de slag met uw kind? Dan is dit werkboek de juiste aanvulling op de lesstof van uw school. – Dit werkboek is ontwikkeld door ervaren leerkrachten. – Het wordt periodiek gecontroleerd door een Intern Begeleider. – Er wordt uitleg gegeven hoe leerkrachten les geven aan uw kinderen. – Het staat vol met tips voor ouders en kinderen – Het bevat een evaluatiemogelijkheid voor kind en ouders. – Met uw kind werkt u toe naar de Cito-toets die elke school twee keer per jaar afneemt. – In dit werkboek is veel aandacht besteed aan vorm en illustraties zodat het kinderen aanspreekt. Hoge kwaliteitseisen Brainz@work geeft u gereedschap in handen om uw kind terug te brengen naar het niveau van de groep. In de boeken wordt uitleg gegeven hoe leerkrachten op basisscholen nu rekenlessen geven. Dit door middel van voorbeelden en tips. Zo wordt het makkelijker voor u als ouder om uw kind te begeleiden. Al onze boeken zijn geschreven door leerkrachten die ruime ervaring hebben met de ontwikkeling van lessen in de betreffende groep. Een Intern Begeleider, verantwoordelijk voor de interne zorgstructuur van een school, volgt de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied en voert deze ook periodiek door in de werkboeken. Voor leerlingen van ieder schooltype Iedere school moet ervoor zorgen dat hun kinderen twee keer per jaar klaar zijn voor de Citotoets. Wij richten ons op die twee schooloverstijgende toetsmomenten. Dus welke methode de school van uw kind ook gebruikt, onze werkboeken zijn altijd prima geschikt voor uw kind. Tussentijds biedt het boek een evaluatiemoment. Op deze manier hebt u een goed inzicht in het niveau van uw kind. Werkboek rekenen groep 4 Het werkboek rekenen groep 4, is het eerste deel van een reeks van 3. In dit werkboek wordt specifiek geoefend om sommen tot 10 helemaal onder de knie te hebben. Dit door “getallenrijen”, “tellen in sprongen van 2” en “tellen in sprongen van 10”. Daarnaast wordt er geoefend om inzicht te krijgen in sommen tot 100 door het oefenen van: “splitsingen”, “optellen en aftrekken”, “tafels van 1 t/m 10” en “geldrekenen”. Ook komt meten, meetkunde en wegen aan bod. Hier wordt geoefend in: “meten”, “temperaturen” en “wegen”. En ten slotte tijd. Hier worden opdrachten “klokkijken; hele en halve uren” en “de maandkalender” gemaakt. Door met uw kind wat extra te oefenen, brengt u hem/haar terug op het juiste groepsniveau van de basisschool.