Rechten van Turkse burgers op grond van de Associatieovereenkomst EEG-Turkije - Books & Kisses

Rechten van Turkse burgers op grond van de Associatieovereenkomst EEG-Turkije

0 out of 5

15.00

Artikelnummer: 64eabc5015f2 Categorie:

Meer informatie

  • Beschrijving

Beschrijving

Het recht dat in het kader van de associatie tussen de EU en Turkije tot stand kwam, is van groeiend belang voor de rechtspositie van Turkse burgers in de EU. Voor de huidige stand van het associatierecht zijn bijna vijftig arresten van het EU Hof van Justitie bepalend. Zonder die rechtspraak is de betekenis van de regels die op grond van de Associatieovereenkomst zijn afgesproken, niet goed te begrijpen. Dit bronnenboek is bedoeld om de rechtspraak van het Hof van Justitie op het gebied van het associatierecht toegankelijker te maken. Het bevat een overzicht van de belangrijkste overwegingen van het Hof van Justitie over de relevante artikelen betreffende het verblijfsrecht en de gelijke behandeling van Turkse burgers op basis van de Associatieovereenkomst. De associatieregels zijn van groot belang voor de rechtspraktijk. Turkse burgers zijn veruit de grootste groep burgers uit derde landen in Nederland en in de EU. De associatieregels blijven relevant zolang Turkije nog niet tot de EU is toegetreden. Bovendien zal de rechtspraak van het Hof van Justitie over de associatieregels ook een rol spelen bij de uitleg van de nieuwe EU richtlijnen over de rechtspositie van migranten uit landen buiten de EU.