Praktische grammatica van de Russische taal - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Deze geheel nieuwe grammatica – is een modern, overzichtelijk leerboek Russisch voor Nederlandstaligen; – vormt een systematische, wetenschappelijke maar concrete grammatica met meer aandacht voor regelmatigheden dan voor uitzonderingen; – biedt praktisch bruikbare hulp bij het correct schrijven en spreken van Russisch; – behandelt belangrijke onderwerpen die in andere grammatica's nauwelijks aan de orde komen, zoals partikels, woordvolgorde, uitspraak en spelling van buitenlandse namen, woordvorming, bezitsrelaties en verschillen tussen voor Nederlanders moeilijke woorden – is bruikbaar als overzichtsgrammatica voor beginners en als studieboek voor gevorderden.