Praktijkgids Wft - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Deze volledig geactualiseerde Praktijkgids bespreekt op een toegankelijke manier aan de hand van vraagstukken de verschillende aspecten van de Wft, zoals uitgangspunten, structuur en de mogelijke uitwerkingen van open normen. Verder vindt u onder meer: het wetgevingsprogramma 2013, Wft en Wwft, een overzicht van schema's en tabellen en een trefwoordenregister. In deze tweede, volledig geactualiseerde editie treft u onder meer aan de nieuwe of in 2013 ingevoerde: * beloningsregels * kapitaaleisen * geschiktheidseisen * regels voor het depositogarantiestelsel * integriteitseisen * provisieregels * governance regels * boetebepalingen * regels voor premiepensioeninstellingen * Europese systeem voor financieel toezicht * regels voor consumptief krediet * regels voor het overnemen van financiële ondernemingen (Vvgb stelsel) Voor wie? De Praktijkgids Wft is de uitgave voor bestuurders, commissarissen, managers, medewerkers van banken en verzekeraars, adviseurs, beleggingsondernemingen, beleggingsfondsen en intermediair. Verder is het boek ook interessant voor advocaten, toezichthouders, rechters, belangenbehartigers en beleidsmedewerkers van het Ministerie van Financiën. Bovendien is het boek zeer bruikbaar als handleiding bij de studies Economie, Rechten en Bestuurskunde aan een universiteit of hogeschool. Actueel De Wft is nog steeds in het nieuws. Onder meer door nieuwe kapitaaleisen, beloningsregels en governance eisen is de Wft 8 jaar na invoering nog steeds een actueel onderwerp voor de financiële wereld. Daarnaast is de regelgeving voor financiële markten en ondernemingen uitermate complex en nog steeds in ontwikkeling. Bovendien is het nieuwe Europees Stelsel voor financieel toezicht op basis van het sectoraal model opgezet, terwijl bij de Wft de regelgeving gebaseerd is op het functioneel model. Dat maakt het nog complexer omdat Europese sectorale regels in de functionele Wft moeten worden ingepast. Om uw weg te vinden in dit ogenschijnlijke doolhof van Europese en nationale regels is de Praktijkgids Wft ontwikkeld.