Praktijkgericht onderzoek in de praktijk - Books & Kisses

Praktijkgericht onderzoek in de praktijk

0 out of 5

25.50

Artikelnummer: 6e8974a2f8ff Categorie:

Meer informatie

  • Beschrijving

Beschrijving

Praktijkgericht onderzoek in de praktijk is een bijdrage aan het gesprek over en de ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek. Verhalen over ervaringen opgedaan binnen het praktijkgerichte onderzoek Een Spraakmakend Project vanuit de praktijk, van studenten en onderzoekers vormen daarbij de illustraties. Deze illustraties laten een aantal spanningen zien, spanningen die een aanleiding kunnen vormen tot overdenkingen en een aanzet kunnen geven voor verdere ontwikkeling. In deze uitgave worden geen algemene waarheden gepresenteerd, maar keer op keer openingen geboden voor verdere dialoog en nuanceringen over de wijze waarop (onderzoeks)projecten bijdragen aan de kwaliteit van de opleiding van professionals en beroepsuitoefening. Het belang van onderzoek én onderwijs wordt onderschreven. Uitgangspunt is dat ontwikkelen het gemeenschappelijke element tussen onderwijs en onderzoek is. Dé oplossing voor praktijkvraagstukken, of dé methodologie van praktijkgericht onderzoek worden niet gegeven. De auteurs presenteren “modus 3-onderzoek” als een mogelijkheid. Ze beschrijven hun ervaringen met de praktijk van praktijkgericht onderzoek (in de praktijk) en de theoretische beschouwing daarvan (in theorie). Tegelijkertijd bepleiten ze onderzoek niet alleen te richten op de praktijk, maar deze ook te verankeren in de praktijk; een tandem van praktijkgericht en situationeel leren en onderzoeken. Het gaat om leren en onderzoeken in, door, van en met de praktijk. Dit onderzoeken en leren in de praktijk wordt vergezeld van een kritische reflectie gericht op de praktijk om het verliezen van het eigen perspectief en eigen oordeelsvorming te voorkomen. Niet alleen het expliciteren van, maar ook het reflecteren op uitgangspunten en onderliggende waarden van zowel onderzoek als onderwijs is volgens de auteurs nastrevenswaardig. Dat betekent dat docenten, onderzoekers en management in het Hoger Beroeps Onderwijs blijvend inspanningen moeten verrichten om te onderzoeken: wat praktijkgericht en situationeel leren kan of zelfs behoort te zijn; hoe moet worden omgegaan met onderzoek als participatie in een (leer)gemeenschap; en wat de rol is van normativiteit.