Pallas - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Hulpboek Pallas 1 De stof in het hulpboek is precies gelijk aan de stof uit het werkboek. Het hulpboek bevat echter geen schrijflijnen/ invulruimtes en wordt gelijmd. Het hulpboek bevat: – Leerwoorden per tekst – Vragen over de inhoud en grammatica per tekst – Grammaticale oefeningen – Extra illustraties met opdrachten – Grieks in het Nederlands – Grammaticale overzichten – Vertaalde bronnen uit de Ilias De leerling wordt getraind in lees- en vertaalstrategieen, begripsvragen en het herhalen van de woorden. Ten opzichte van de 2e druk zijn in deze uitgave meer taalkundige oefeningen en opdrachten opgenomen.