Palet van Gods genade - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Palet van Gods genade Deze bundel is geschreven vanuit het verlangen om anderen deelgenoot te laten worden van de genade die God in Jezus Christus ons heeft aangeboden. De titel: ‘Palet van Gods genade’ heb ik gekozen omdat deze bundel een verzameling gedichten bevat, waarbij voor elk wat wils is. Het steeds terugkerende thema is dat God deze wereld zo liefheeft, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zijn genade is overvloedig: vergeving van zonden, vrijmaking van schuld en onderdrukking en leven in Zijn koninkrijk. Mijn gebed is dat velen erdoor bemoedigd worden, maar ook aangespoord zullen worden om God te zoeken en te dienen. Wie Hem oprecht zoekt, zal Hem ook vinden. Rolinka