Op weg in vertrouwen - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Op weg in vertrouwen. We leven in een boeiende wereld, een snel veranderende wereld, een wereld die vele positieve kanten kent en vele mogelijkheden biedt, maar natuurlijk ook zijn negatieve zijde heeft. Het is in deze wereld dat we mogen leven; voor sommigen zal het overleven zijn, voor anderen, en hopelijk voor velen, echt het leven uitbouwen. Zoals een huis moet ook een leven op goede fundamenten worden gebouwd. Want het kan wel eens stormen in ons leven, we krijgen zware slagen te verduren die luisteren naar de namen: lijden, mislukking, ontgoocheling. En dan is het belangrijk dat de fundamenten stevig zijn: geen los zand dat we iedere dag wel ergens proberen te vinden, maar degelijke rotsblokken die het huis van ons leven de nodige stevigheid kunnen geven. Als gelovigen moeten we ons de vraag durven stellen waar God is in ons leven, of Hij het echte fundament is van ons leven. We staan hier voor een keuze: ofwel blijft God een theoretisch concept waar we zo nu en dan eens over nadenken, ofwel wordt Hij een levende aanwezigheid in ons leven en wordt Hij diegene die met ons op weg gaat, die er voor ons is in goede en kwade dagen. Geloven we dat God aan de oorsprong staat van ons leven, en er ook de eindbestemming van is? Wanneer we in dit geloof mogen groeien, dan krijgt ons leven een totaal nieuw perspectief. Wanneer we onze oorsprong kennen en onze bestemming, hoeven we echt niet meer te vrezen. Over de auteur Br. René Stockman, momenteel generale overste van de Broeders van Liefde, probeert in dit essay ons mee te voeren naar grondvragen rond het leven en plaatst deze in een gelovig perspectief. Hij gaat de grote vragen rond lijden en dood niet uit de weg, maar zoekt naar diepzinnige antwoorden. Vertrouwen en hoop vormen de grondtonen van dit boek.