Ontroerend goed - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Opstellen aangeboden aan prof. dr. R.N.G. van der Paardt ter gelegeheid van zijjn afscheid als hoogleraar kostprijsverhogende belastingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 9 februari 2018.