Nikola Tesla Supermens - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

We kunnen Tesla gerust de grondlegger van onze moderne tijd noemen. Hij was een visionair die zijn tijd mijlenver vooruit was; een briljant genie die feitelijk verantwoordelijk is voor het grootste deel van onze huidige technologie. In zijn nagelaten patenten en notities geeft hij blijk van een ongekend en ongeëvenaard groot inzicht in de werkingen van het Universum. Nikola Tesla, geboren en opgegroeid in Kroatië/Servië, bracht het grootste deel van zijn leven door in Amerika. Hij was mechanisch ingenieur en uitvinder en stond bekend om zijn spectaculaire experimenten met elektriciteit. Zijn baanbrekende uitvinding, het wisselstroom systeem, is tegenwoordig nog steeds volop in gebruik. Zijn patenten en theoretische werk liggen aan de basis van radio, televisie en zelfs draadloze communicatie. Genialiteit en gekte gaan in veel gevallen samen. Tesla leidde een nogal excentriek te noemen leven, waarbij hij bijvoorbeeld afzag van seksuele relaties, om zijn verstand scherp te houden en zich helemaal op zijn werk te kunnen concentreren. Eigenlijk bewoonde hij een geheel andere wereld dan de mensen om hem heen. Hoewel hij een levendige en charmante gesprekspartner kon zijn, hield hij niet van gesprekken over koetjes en kalfjes; dat vond hij zonde van zijn tijd. Naar eigen zeggen sliep hij gemiddeld twee uur per etmaal. Hij had een bijna neurotisch te noemen behoefte aan netheid en hygiëne. In zijn latere jaren ontwikkelde hij een grote liefde voor duiven, die hij vaak midden in de nacht voerde en waarvan er enkele op zijn hotelkamer woonden, onder andere een vrouwelijke duif die hij zijn 'grote liefde' noemde. En zoals het zo vaak gaat met dit soort grote geesten, hebben veel ondernemers uit zijn tijd fortuinen verdiend aan zijn uitvindingen, terwijl hij zelf het grootste deel van zijn leven in relatieve armoede heeft doorgebracht en uiteindelijk volkomen berooid is gestorven.