Naar een Europees executie- en beslagrecht - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Naar een Europees executie- en beslagrecht? Die vraag werpt Ton Jongbloed op in zijn oratie. Er wordt al geruime tijd gewerkt aan meer juridische uniformiteit in Europa, maar kunnen juridische regels op het gebied van het executie- en beslagrecht wel worden geharmoniseerd? Bestaan in de praktijk niet te veel praktische belemmeringen? Het blijkt dat er wel degelijk behoefte is aan uniformering. Degene in de grensstreek die wordt geconfronteerd met een schuldenaar met een rekening bij een bank over de grens blijkt in de praktijk weinig mogelijkheden tot verhaal te hebben. In 2011 is een EU-voorstel gedaan om beslag op bankrekeningen te kunnen leggen, maar dat blijkt een onevenwichtig voorstel te zijn dat zeker niet ingevoerd moet worden. Het blijkt dat op sommige deelgebieden harmonisatie tamelijk eenvoudig te verwezenlijken zal zijn, maar dat de nationale rechtssystemen op andere punten zo ver uit elkaar liggen dat een uniformerende regeling te veel weerstand zal opwekken. Misschien biedt een `stap-voor-stap'-benadering soulaas. Aan de orde zal komen op welke punten harmonisatie wel en op welke punten dat niet mogelijk is. Over de auteur Ton Jongbloed is hoogleraar Executie- en beslagrecht bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht.