Lichtbundel - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Deze bundel bevat verschillende gedichten, die verhalen over ontmoetingen die mensen hebben met Jezus. De genade die Hij aanbiedt aan de Samaritaanse vrouw. Zijn mededogen met de rijke jongeling, die Hij lief kreeg. Maar ook Zijn scherpe analyse, als Hij in debat gaat met de Farizeeën. Genade en liefde komen steeds weer als centraal thema naar voren. Jezus kwam om Zijn Vader te openbaren. Hij kwam als de Messias om de mensen te verlossen van hun schuld. Hij heeft daarvoor de hoogste prijs moeten betalen. Hij betaalde met Zijn leven en heeft voor ieder die dat aanneemt, de weg naar God ontsloten.