Leven de doden - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Leven de doden? Wat gebeurt er wanneer men sterft? Een definitief antwoord bestaat niet, de vraag is nog steeds open, omdat de “wetenschap” niet heeft bewezen dat er “een leven aan gene zijde is”. Zij heeft echter nog minder bewezen dat de dood onder alles definitief een streep zet. Onderzoekers die zich uitvoerig met deze integrerende kwestie hebben beziggehouden, zijn parapsychologen. Zij hebben o.a. de volgende verschijnselen onderzocht: uittredingen en bewuste dromen, verschijningen en ESPprojecties, communicatie via mediums, bezetenheid, beweerde herinneringen aan een vroeger leven paranormale stemmen sterfbedvisioenen, etherlichamen, xenoglossie. Maar ook buiten de parapsychologie bestaat er een veelheid aan materiaal op grond waarvan men zijn eigen standpunt, over de waarschijnlijkheid van een voortbestaan, kan bepalen! De parapsychologie ken een aantal klassieke boeken: Leven de doden? Van Jacobson is er zo een.