Leren op Maat - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Het leerlingenboek bestaat uit studievaardigheden en een set vaardighedenkaarten. Deze set is integraal in het boek opgenomen. In dit leerlingenboek worden de vaardigheden uit deel 1 verder uitgediept en aangevuld met onder andere de vaardigheden: – informatie verzamelen; – interview houden; – scriptie schrijven; – behaalde cijfers evalueren; – reflectie en orientatie