Leren om te leven - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Leren om te leven deel 5: behandelt de leerstof die in de voorgaande delen aan de orde kwam. Nóg eens komen – in de theologische volgorde, beginnende bij de Godsleer en de openbaring – alle belangrijke onderdelen van de geloofsleer ter sprake. Naast herhaling brengt dit lesboek ook verdieping. Daarbij valt veel nadruk op het kenniselement. Eveneens is een bijbelleesrooster opgenomen.