Leren en oefenen met breuken voor groep 7 en 8 - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

De opgaven zijn onderverdeeld in 30 categorieën, zoals breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, de tafels van vermenigvuldiging, gelijknamig maken, helen uit een breuk halen, vereenvoudigen en compliceren.