Internationaal recht begrepen - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Internationaal recht begrepen geeft een beknopte inleiding tot de basisleerstukken van het internationale recht, een rechtsgebied dat vandaag de dag voor iedere jurist van belang is. Het internationale recht werkt immers steeds dieper door in de Nederlandse r echtsorde. Steeds meer Nederlanders en Nederlandse ondernemingen opereren internationaal en krijgen met het internationale r echt te maken. Dit boek is toegesneden op inleidende cursussen van zowel hbo-instellingen als universiteiten. Naast de basisleerstukken – zoals de verhouding tot het nationale recht, rechtsbronnen, de rechtssubjecten en het verdragenrecht – is in dit nieuwe boek aandacht besteed aan de vier inhoudelijke hoofdthema's van het hedendaagse internationale recht: vredes- en oorlogsrecht; mensenrechten; internationale economische samenwerking en duurzame ontwikkeling; en vreedzame beslechting van internationale geschillen. Nico Schrijver is hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit Leiden en lid van de Eerste Kamer der Staten- Generaal. Hij is tevens lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en van het VN-comité dat toezicht houdt op de economische, sociale en culturele rechten van de mens. Hij is de auteur van diverse boeken, waaronder Internationaal publiekrecht als wereldrecht en Development without Destruction. The UN and Global Resource Management.