Inleiding SPSS 20 - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Deze druk van Inleiding SPSS is bestemd voor versie IBM SPSS Statistics 20 van dit bekende programma voor het analyseren van statistische gegevens. Dit boek bouwt voort op het succes van de voorgaande drukken voor oudere versies van SPSS en is geheel aangepast aan de nieuwe mogelijkheden en opbouw van versie 20. De leerboeken Inleiding SPSS van Eelko Huizingh zijn al jaren de meest succesvolle leerboeken over SPSS die worden gebruikt in het hoger onderwijs. De inhoud van deze boeken is gebaseerd op een in de praktijk bewezen didactische formule. – veel aandacht voor de keuze van analysemethoden, met heldere uitleg over de IBM SPSS – Statistics-uitvoer en de interpretatie; – uitleg van de belangrijkste functies; – veel voorbeelden die aansluiten bij de beroepspraktijk van degenen die professioneel met IBM SPSS Statiscs werken; – veel schermafbeeldingen die de lezer bevestigen of hij op de juiste weg is met het zelf doorlopen in IBM SPSS Statistics van de voorbeelden; – uitgebreide uitleg over het maken van grafi eken; – met een structuur die zelfstandig werken door studenten mogelijk maakt.