In het diepe - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

“In het diepe” is hét boek voor het beginnende or-lid. Onder het motto van 'de meeste or-leden worden in het diepe gegooid en moeten maar zien hoe ze leren zwemmen' heeft Marion Winnink gemeend dat het nuttig is een boek te schrijven over de belangrijkste zaken uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) waarmee je geconfronteerd wordt. Je krijgt op een simpele manier uitleg en tips vanuit haar eigen praktijk. Winnink gaat uitgebreid in op het doel en de positie van de ondernemingsraad en het ondernemingsraadslid, zijn faciliteiten en de rechten en taken van de or. Daarnaast besteden ze ook aandacht aan effectief vergaderen, contacten met de achterban en andere partijen, zoals de vakbonden. Deze derde editie is geheel geactualiseerd. Beginnende or-leden vinden met dit boek makkelijk de weg in de dagelijkse or-wereld. Zo hoeven zij niet langer te worstelen met vragen die zij tegenkomen en kunnen ze met meer zelfvertrouwen direct vanaf het begin aan de slag.