Hoe en wat voor het raadslid - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Hoe en wat voor het raadslid kan niet ontbreken in de boekenkast van beginnende raadsleden, gelouterde politici en geïnteresseerden in de lokale politiek. Het werk van een raadslid is ontzettend boeiend, maar voor veel raadsleden vaak ook heel teleurstellend. Jan Dirk Pruim, raadsgriffier in Almere, heeft hier ruime ervaring mee. Hij beseft hoe belangrijk het raadswerk is, zeker op dit moment . Want krijgt de herontdekking van de lokale democratie nog een kans, of houdt lekenbestuur op lokaal niveau de komende jaren op te bestaan? In het boek presenteert Jan Dirk Pruim pittige stellingen en hij geeft een duidelijke visie op de toekomst van het lokaal bestuur. Daarnaast biedt hij het (nieuwe) raadslid op een onderhoudende manier handvatten aan, in een fraai boek met inspirerende illustraties. – Wat zijn de valkuilen voor een (beginnend) raadslid? – Hoe kun je het beste met de media omgaan? – Hoe kun je als raad je instrumentarium (bijvoorbeeld moties en amendementen)optimaal benutten? – Hoe moet je omgaan met betrokken burgers, het bedrijfsleven en de ambtenaren? – Wat voor invloed hebben de veranderende tijden op de positie van het raadslid? De antwoorden op deze en nog veel meer vragen leest u terug in het boek 'Hoe en wat voor het raadslid'