High impact learning - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Wat betekent High Impact Learning? Het concept werd in 1993 door Dave Ulrich geïntroduceerd en leidt tot een verbeterd leervermogen van organisaties en wordt in deze uitgave toegelicht. Recente ontwikkelingen op het gebied van leren en opleiden passeren de revue aan de hand van trendonderzoeken en recente internationale en nationale benchmarks. Verder richt deze uitgave zich op het achterhalen van de mate waarin High Impact Learning binnen Klant Interactie Centers wordt toegepast en leest u diverse tips voor het High Impact maken van individuele opleidingen, cursussen of trainingen én voor het realiseren van een High Impact Learning Klant Interactie Center.