Het verwenste kind - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Het verwenste kind neemt de lezer mee op een haast onmogelijk begaanbare levensweg van een mens die er eigenlijk niet had moeten zijn. Van de biologische moeder niet, die het afstond en daarna van de adoptiemoeder niet die het op alle denkbare manieren afwees vanaf het moment dat duidelijk werd dat het kind over een eigen identiteit beschikte waarop zij geen invloed had. Het bleek een sterk kind wat zich niet liet omvormen tot het meisje wat haar moeder voor ogen had, maar trouw bleef aan haar oorsprong. De moeder maakte het tot haar missie om de levenswil van het kind te breken. Het boek beschrijft hoe zich de verziekende invloed van moeders missie, die zich door niemand laat weerhouden, invreet in alle pogingen liefdevolle relaties op te bouwen en onderhouden in de familie en daarbuiten. In weerwil aan die invloed ten onder te gaan ontwikkelt het kind talloze manieren om hieraan te ontsnappen, door zich onzichtbaar te maken om tevoorschijn te komen wanneer de kust veilig is. Ze is gezegend met een spirituele aard en een feilloze intuïtie. Zo weet ze op haar weg waar ze zijn moet, bij wie en op welk moment. En ook wanneer het tijd is om verder te trekken. Op haar zeventiende verlaat ze het ouderlijk huis. Vanaf dan verandert haar levensweg in een pad van langzaam zichtbaar durven worden. In deze autobiografische roman legt Babet Bruns aspecten van levensthema's bloot die zelden belicht en besproken worden. Als structuur heeft ze voor dit boek gekozen voor een thematische indeling waarbij de verschillende levensfasen vanuit drie perspectieven zijn geschreven. Hierdoor springt de lezer fragmentarisch door de tijd. De ervaring van het jonge meisje wordt afgewisseld met de feitelijke terugblik vanuit de volwassenheid. De lezer krijgt zo inzicht in de wisselwerking tussen het beschadigde kind en de buitenwereld en hoe deze invloed inwerkt op het volwassen leven. Dat maakt dit boek tot een zeer waardevol document voor therapeuten die werken met mensen die kampen met trauma's door adoptie, mishandeling, afwijzing en levensstrijd. Het verwenste kind is een eyeopener voor alle betrokkenen van volwassenen met een achtergrond waarin het beschadigd werd. Het maakt haarscherp duidelijk waarom er soms reacties komen die niet lijken te stroken met dat wat er op dit moment feitelijk bij de nu volwassene gebeurt.