Het Thomas evangelie - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Het Thomas Evangelie Volgens het Lucas Evangelie leerde Jezus aan zijn apostelen de geheimen van het Koninkrijk kennen en aan de omstanders leerde Hij in parabels en gelijkenissen. Vroege Christenen die deze geheimen van het Koninkrijk probeerden te doorgronden werden Gnostici genoemd. Gnosis betekent: Kennis van het Hart. Het Thomas Evangelie was voor Gnostici een belangrijk Evangelie om tot kennis van het Zelf te komen. Dit boekje geeft een uitleg bij de soms zeer cryptische uitspraken van Jezus die in het Thomas Evangelie staan opgetekend. Deze uitspraken proberen de mens te leiden naar een verruiming van bewustzijn, naar Spiritueel Ontwaken, naar Verlichting, naar Godbewustzijn. We leven op dit moment in een periode van grote veranderingen, veranderingen die worden veroorzaakt door een verandering van bewustzijn. Deze transformatie van bewustzijn zal er toe leiden dat rond 2035 er een totaal andere wereld is ontstaan, een wereld zonder oorlog, zonder armoede, zonder milieuproblemen, kortom een wereld waarin het Paradijs op aarde zichtbaar wordt. Moge dit boekje er toe bijdragen dat de doelstellingen van Jezus van Nazareth verwezenlijkt worden. Jezus was de Avatar van de Liefde, en Zijn bedoeling was het om een wereld te scheppen waarin de mens in Eenheid met zijn diepste Goddelijke Zelf zou leven. Als dat gebeurt dan leeft de mens ook automatisch in Eenheid met zijn omgeving en met heel het Universum. Het Thomas Evangelie is altijd een wegwijzer geweest op de weg die zoekende mensen volgen.