Het nieuwe arbeidsrecht - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Nu de Wet werk en zekerheid alweer meer dan een jaar inwerking is getreden, is een nieuwe druk van Het nieuwe arbeidsrecht gerechtvaardigd. Hierin zijn de laatste wijzigingen in verwerkt, waaronder de inmiddels bekend geworden ministeriële regelingen. Tevens wordt aandacht besteed aan de eerste rechtspraak en evaluatieresultaten. De positie van de ondernemingsraad wordt in een apart hoofdstuk behandeld.