Het gezinsleven - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Welke principes op het gebied van opvoeden, ouderschap en relatievorming binnen het gezin zijn geschikt voor het het moderne gezinsleven? In vroegere generaties waren een heel aantal zaken veel duidelijker; kinderen behoorden te luisteren naar ouders, docenten en leraren. Vandaag de dag is het een en ander wat minder stringent en liggen de zaken wel even anders. Kinderen groot brengen heeft een hernieuwde visie nodig, geplaatst in en getoetst aan de eerdere én huidige generaties. De populariteit van de opvoedvoedprogramma's, de toeloop op opvoedspreekuren en de discussie rondom jeugdzorg laten zien dat het tijd wordt voor alternatieven.Maar welke? Jesper Juul heeft en geeft daar een heldere kijk op. Aan de hand van vele praktische voorbeelden laat hij zien welke uitgangspunten moderne opvoeders kunnen helpen: wederzijds respect, integriteit, gelijkwaardigheid en het nemen van de ouderlijke verantwoordelijkheid. Het zijn cruciale normen en waarden voor ouders en kinderen om samen een gezond gezinsleven op te bouwen.