Herstructurering en insolventie naar een scheme of arrangement - Books & Kisses

Herstructurering en insolventie naar een scheme of arrangement

0 out of 5

29.00

Artikelnummer: eb0954d7fa28 Categorie:

Meer informatie

  • Beschrijving

Beschrijving

De in deze uitgave opgenomen beschouwingen vormen de neerslag van de debatten die op 21 maart 2013 op de VU hebben plaatsgevonden over het reorganiserend vermogen van de Faillissementswet. Deze beschouwingen bevatten interessante en vanuit zowel wetenschappelijk als praktisch oogpunt belangwekkende analyses over fundamentele vraagstukken rondom nieuwe mogelijkheden tot afwikkeling van failliete ondernemingen, met als aandachtspunten de positie van crediteuren, rechterlijk toezicht en de ontwikkelingen op het terrein van de Europese Insolventieverordening.