Handboek beleidspsychiatrie - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Wie als psychiater in een GGZ-instelling beschikt over kennis van de beleidspsychiatrie kan het management van de klnische praktijk optimaal vormgeven. Dit komt niet alleen de samenwerking met andere hulpverleners ten goede, maar ook wint het therapeutisch handelen binnen de organisatie belangrijk aan effectiviteit. Dit boek laat u kennismaken met het beleidspsychiatrische denken en de toepassing ervan in uw dagelijkse praktijk. U krijgt informatie aangereikt over de uitganspunten van de beleidspsychiatrie, de management-, bestuurs- en bedrijfskunde en de medische besliskunde. U maakt kennis met de verschillende beleidsniveaus waarop de psychiater samen met de patiënten en ander hulpverleners functioneert. U leert hoe de processen afzonderlijk en in onderlinge samenhang plaatsvinden. U maakt zich de essentiële behandelstrategische, coördinatieve en leidinggevende vaardigheiden eigen, zodat u en uw organisatie effeciënter en effectiever kunnen werken, onzekerheidsfactoren zoveel mogelijk kunnen uitbannen en de resultaten van uw activiteiten sneller zichtbaar zijn. Nier eerder werd het beleidsfunctioneren van psychiaters op deze systematische wijze uitgewerkt. Beleidspsychiatrie is geschreven voor beginnende psychiaters en assistenten in opleiding. Ook wie reeds als psychiater in een instelling werkzaam is, zal van de informatie uit dit boek kunnen profiteren. Helpverleners en leidinggevenden die met psychiaters samenwerken en bestuurders in GGZ-instellingen zullen dit handboek als houvast voor de praktijk weten te waarderen. Prof.dr. H. van Andel deed, vanwege de leerstoel zorgmanagement, onderzoek op het terrein van teamwork en instellingsorganisaties. Hij geeft sinds tien jaar cursussen en publiceerde geregeld op het terrein van de beleidspsychiatrie. Binen de GGZ aviseert hij directies, besturen, teams en groepen psychiaters over organisatieproblemen en daarmee gepaard gaande conflicten.