GoogleMania - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Over het boek: Vrij letterlijk kun je “21st century skills” beschouwen als het samenhangende geheel van vaardigheden die nodig zijn om als persoon goed te kunnen functioneren in de 21e eeuw. De vaardigheden die in een kennissamenleving extra aandacht verdienen, zijn 'samenwerking', 'kennisconstructie', 'ICT-gebruik', 'probleemoplossend denken en creativiteit' en 'planmatig werken'. Voordat iemand vlot alle “21st century skills” kan toepassen, is het belangrijk om goed overweg te kunnen met de basisvaardigheden op en rond het internet en in de cloud. In dit boek worden de basisvaardigheden en de “21st century skills” aangeleerd via de Google Apps-toepassingen. Om de lezer-gebruiker aan te moedigen is het geheel in meteen bruikbare stappen opgebouwd, zodat hij al snel heel wat kan doen met de pc. Hij leert daarbij zowel binnen een app te werken als verscheidene apps te combineren om tot een creatief resultaat te komen. Het boek is zowel voor onderwijs als voor zelfstudie bestemd. Over de auteur(s): Emmy Leleu is docent-coördinator aan de Afdeling Informatica van het CVO – Centrum voor Volwassenenonderwijs “Drie Hofsteden”, met vestigingen in Kortrijk, Menen en Tielt..