Gepast en ongepast geld - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Sinds begin 2008 wordt er openlijk gesproken over een bankencrisis. Banken over de hele wereld hebben in een jaar tijd al meer dan 500 miljard euro moeten afboeken op riskante leningen en dreigden als dominostenen om te vallen. Overheden, centrale banken en Chinese staatsfondsen moesten te hulp schieten. Maar het gaat vandaag niet alleen om een financiële crisis. Er is tegelijk ook sprake van een morele crisis. Miljoenen mensen procederen tegen banken en verzekeraars vanwege slechte voorlichting over riskanten en veel te dure producten. Financiële instellingen moeten miljarden schadevergoeding betalen aan benadeelde klanten. Maatschappelijke organisaties verwijten bankiers en beleggers gebrek aan aandacht voor de sociale en ecologische gevolgen van hun financieringen, dichtbij en ver weg. Er is ergernis over topsalarissen. Banken vertrouwen elkaar niet meer. Wat is dat voor een industrie, die zichzelf zo in de problemen brengt? Hebben bankiers eigenlijk wel een geweten? Hoe onmaatschappelijk of maatschappelijk zijn ze? ''Gepast en ongepast geld'' geeft op prikkelende wijze een genuanceerd beeld van de werkelijkheid.