Geen kindje van God - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Dit is het verhaal van een volwassen vrouw, die als kind, geen kindje van God mocht zijn, als ze niet zou zwijgen. Geboren in een rooms-katholiek gezin, waar kerk en geestelijken een grote rol speelden. Na misbruik door de kapelaan, mijn vader, mijn familie, en door diverse mannen in mijn leven,besloot ik mijn verhaal kenbaar te maken. De wereld mag weten wat er achter de muren van de kerk en bij mij thuis gebeurde. De angst om niet geloofd te worden, deden me zwijgen. Maar dat zwijgen is nu doorbroken.