Financial Risk Management - Books & Kisses

Financial Risk Management

0 out of 5

29.90

Artikelnummer: 93743ec136b6 Categorie:

Meer informatie

  • Beschrijving

Beschrijving

Dit boek geeft inzicht in het snel groeiende vakgebied van het risicobeheer bij financiële en niet-financiële instellingen. De groei van dit vakgebied is ingegeven door de snel toenemende complexiteit in het beschikbare productenscala en de volumegroei in bijvoorbeeld de derivatenmarkt (opties, futures etc.) die vanaf de tweede helft jaren '80 explosief is geweest. Dit gecombineerd met de toenemende complexiteit en dynamiek in automatisering heeft het beheersen van bijvoorbeeld Trading en Sales afdelingen bij Investments Banks maar evenzo het beheersen van Treasury afdelingen bij kleinere banken en corporates aanzienlijk moeilijker gemaakt. Dit heeft onder andere geleid tot enkele debâcles met honderden miljoenen aan verliezen bij zowel grote banken als bij diverse corporates en lagere overheden. Een groot deel van deze financiële rampen is direct te wijten aan organisatorische fouten, waarbij bijvoorbeeld de meest basale regels voor functiescheiding niet zijn toegepast. In het eerste deel van dit boek wordt hier aandacht aan besteed. Een groot deel van dit boek is vrijgemaakt voor meetmethoden van marktrisico (o.a. Value at Risk en Stress Testing) en debiteurenrisico (o.a. Potential Future Exposure). Hierbij wordt ruim aandacht besteed aan de oorsprong en ontwikkeling van deze methoden en hoe ze werken, inclusief sterkte en zwakte analyses. Daarnaast zijn er vele uitgewerkte voorbeelden en vuistregels voor risk management. De bruikbaarheid en exactheid van de meetmethoden wordt ook regelmatig kritisch belicht. Het boek heeft een gedifferentieerde opzet en is daardoor zowel te lezen door specialisten uit de Risk Management hoek als door medewerkers in Front Office, Operations, Controllers en Audit afdelingen bij banken, Treasury afdelingen bij corporates en overheid evenals door studenten economie en econometrie. Theo Kocken studeerde bedrijfskunde aan de Hogeschool Eindhoven en econometrie aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. Van 1990 tot 1994 was hij werkzaam bij de Bank Nederlandse Gemeenten in Den Haag, waar hij zich bezighield met het Asset & Liability Management van vastrentende portefeuilles. Van 1994 tot 1997 was hij werkzaam bij de ING Bank, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor het marktrisicobeheer van de diverse handelsportefeuilles van Treasury Trading & Sales in Amsterdam. Momenteel is hij verantwoordelijk voor de Central Market Risk Control afdeling van de Rabobank International in Utrecht.