Factor-E - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Kijken wordt observeren wanneer het kijken naar de ander bewust, doelgericht en systematisch gebeurt. Je kijkt bewust met een bepaald doel voor ogen. Je hebt specifiek gedrag gekozen waarover je nadere informatie wilt verzamelen. Groepsgedrag kan veel informatie geven over het gedrag van het individu in de groep. Je kunt een groep ook goed gebruiken om gerichte observaties in uit te voeren. Het kan je helpen om opvallend gedrag waar te nemen en ook om te zien hoe opvallend gedrag tot stand komt. Wanneer je belangrijke informatie hebt gehaald uit observaties, is het van belang die goed te interpreteren en te rapporteren. Een rapportage geldt als duidelijk communicatiemiddel richting ouders en je collega's. Toetsbare producten: observatie en rapportage, persoonlijk verslag, trainingslogboek. Deze training kan worden gebruikt voor de opleiding onderwijsassistent. Factor-E voor SAW Factor-E bestaat uit cursussen, trainingen en projecten naar het leerlijnenmodel van De Bie. Het materiaal van Factor-E behandelt de onderwerpen vanuit de praktijk. Training In een training staan het handelen en het ontwikkelen van vaardigheden centraal. De student kan op een actieve manier oefenen met de vaardigheden. De training bevat veel oefeningen. De student oefent de vaardigheden individueel of in groepsverband. Eventuele stappenplannen zijn weergegeven inwerkmodellen. In de training komen ook opdrachten voor. In de opdrachten wordt een enkele theoretische achtergrond gegeven indien nodig. Een training heeft een omvang van 40 SBU (instructie, begeleiding, oefening, huiswerk).