Eindige elementen methode - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

De moderne software voor Eindige ElementenMethode-berekeningen is een krachtig gereedschap bij het maken van sterkte- en stijfheidsberekeningen. Echter dit geldt alleen wanneer E.E.M. goed wordt toegepast. Deze uitgave biedt alle informatie die noodzakelijk is voor een goed begrip, en dus juist gebruik van E.E.M.: – hoe dient een constructie te worden gemodelleerd tot bouwstenen, zodanig dat daarmee in een E.E.M.-programma kan worden gerekend? – Hoe zijn de E.E.M.-programmas intern georganiseerd? In deel 1 van deze uitgave wordt de werkwijze van E.E.M. toegelicht aan de hand van tweedimensionale staaf- en balkelementen. In deel 2 komen de driedimensionale constructies aan bod, zoals plaatelementen. Verder wordt aandacht besteed aan het dynamisch gedrag van constructies.