Een nieuwe kijk op lichaamsgericht werken met jongeren - Books & Kisses

Een nieuwe kijk op lichaamsgericht werken met jongeren

0 out of 5

19.90

Artikelnummer: 134f50cffba2 Categorie:

Meer informatie

  • Beschrijving

Beschrijving

In het pedagogisch werken met jongeren is er de laatste jaren steeds meer interesse voor psychofysieke, of lichaamsgerichte, methodieken. Psychofysieke methodieken kunnen zowel preventief, curatief als therapeutisch ingezet worden. Diverse sectoren zoals onderwijs, jeugdwerk, sportclubs, jeugdwelzijnswerk en hulpverlening, gebruiken vormen van psychofysiek werken. Psychofysieke methodieken bieden een waardevol, laagdrempelig alternatief voor of een aanvulling op de traditionelere interventies met een dominantie op praten. Via aansluiting met de leefwereld en interesses van jongeren, worden sport, beweging en spel verrijkt met sociaal-pedagogische componenten. Gebaseerd op interviews met experts uit het veld, en op observaties van deelname aan vormingen, opleidingen en intervisies van de auteurs, behandelt deze eerste uitgave binnen de reeks Psychofysiek werken met jongeren precies die elementen die bijdragen tot de leerdynamiek van een psychofysieke praktijk. Daarnaast reikt het boek handvatten aan om zelf aan de slag te gaan binnen de eigen organisatie of praktijk. Het boek sluit af met aanbevelingen, good practices en kritische reflecties. Over de auteurs Mieke Matthyssen is verbonden aan de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent waar ze voor de Huoshen Stichting onderzoek doet naar psychofysiek werken met jongeren. Daarnaast werkt ze op de vakgroep Talen en Culturen van de Universiteit Gent rond gezondheids- en gelukstrategieën in China. Jan Naert is orthopedagoog en onderzoeker bij de vakgroep Orthopedagogiek aan de Universiteit Gent. Hij doet onderzoek naar continuïteit in de jeugdhulpverlening, met specifieke aandacht voor de stem van jongeren in kwetsbare situaties. Daarnaast is hij als vrijwilliger actief in het jeugdwelzijnswerk en voorziet hij trainingen in onder meer coaching, crisishantering en leefwereldgericht werken. Reinhard Haudenhuyse is als onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, meer bepaald de onderzoeksgroepen Sport & Society en Voicing At-risk Youth. Zijn onderzoek focust op de maatschappelijke betekenis en waarde van sport met aandacht voor groepen in precaire en kwetsbare situaties.