Duurzaam pionieren in het onderwijs - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

De vernieuwingsvraagstukken en uitdagingen waar we als school, onderwijsteam en professionals mee te maken hebben, nemen toe in complexiteit. Hoe kunnen we deze uitdagingen het hoofd bieden? Hoe kunnen we werkelijke innovatie en diepgaande verandering in het onderwijs mogelijk maken? En op welke manier kunnen we dat doen, zonder dat we de fouten uit het verleden herhalen? 'Duurzaam pionieren in het onderwijs' nodigt uit om op een authentieke en betekenisvolle manier bij te dragen aan de transitie in het onderwijs. Het boek vraagt van de lezer een persoonlijke ontdekkingsreis en overtuiging om deze ervaring in te zetten om: – een andere professionaliteit te ontwikkelen; – andere voorwaarden te scheppen voor innovatie en vernieuwing; – samen vorm te geven aan duurzame onderwijsontwikkeling of dat nu op het niveau is van de les, de klas, het team, de afdeling, de school of het instituut. In deze baanbrekende tijd staat een nieuwe generatie onderwijsprofessionals op. Professionals die nieuwsgierig, empathisch, moedig en creatief zijn. Die een gevoelsmatige kloof ervaren tussen waar we nu staan in het onderwijs en hoe het idealiter zou kunnen zijn. Professionals die openstaan voor onderzoek, ontdekking en experiment.