Duistere wouden - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

De korte verhalen in deze nieuwe bundel van Theo Gerrits beschrijven, op boeiende en vaak spannende wijze, universele thema's als de liefde, de dromen en teleurstellingen van mensen, de zin van het bestaan, ouderdom, drankgebruik, misdaad en seks. Humor en ironie zijn Theo Gerrits daarbij niet vreemd. De kracht van de teksten schuilt ook in hun beknoptheid. Alleen het verhaal 'Duistere wouden' springt er qua lengte uit. Huiver indien nodig, struikel niet over lege drankflessen of andere objecten die misschien ooit levend waren en geniet van de variatie aan inkijkjes in het leven van de hoofdpersonen.