De mediator - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Door nieuwe Europese richtlijnen en wetgeving in Nederland specialiseert het mediationvak zich steeds verder. Aan de ene kant betreft dit een aanscherping van het proces en de vereisten die aan mediators worden gesteld, aan de andere kant gaat het om een inhoudelijke verdieping van mediation in de richting van gespecialiseerde subdisciplines. Zo wordt binnen het strafrecht mediation steeds meer een volwaardig alternatief voor een rechterlijke procedure. Maar in hoeverre leidt dit tot een juridificering van mediation? Of het ontstaan van een volledige nieuwe groep van strafrechtmediators, waar 'gewone' mediators het nakijken hebben? Ook bij andere specialisaties bestaat de angst dat de inhoud het proces van mediation gaat overheersen en dat de faciliterende en neutrale rol van de mediator het gaat afleggen tegen die van inhoudelijk adviseur, waarmee deze trend de uitgangspunten van mediation zou kunnen ondermijnen. Is die angst terecht? Dit boek gaat in op de voor- en nadelen van dit proces en laat voor- en tegenstanders aan het woord. Zijn de nadelen reëel? Wegen die op tegen de voordelen? Wat kan gedaan worden om de voordelen van specialisatie te behouden, maar de nadelen te verminderen? Georg Frerks is hoogleraar conflictpreventie en conflictmanagement aan de Univer siteit van Utrecht en hoogleraar Internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensie Academie. Hij bezette tot medio 2014 tevens de leerstoel Rampenstudies aan de Universiteit van Wageningen. Hij richt zich op de problematiek van rampen en hedendaagse conflicten, en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of aangepakt. Recente boeken zijn onder meer: Gender, Conflict and Development en Human Security and International Insecurity. Ton Jongbloed is als hoogleraar verbonden aan het Molengraaff Instituut voor privaatrecht aan de Universiteit Utrecht waar hij onderwijs geeft en onderzoek doet op het gebied van het burgerlijk procesrecht (waaronder mediation) en het huurrecht. Voorts is hij voorzitter Stichting Geschillencommissies, m.n. geschillencommissie reizen, en raadsheer-plaatsvervanger in de gerechtshoven te Amsterdam en Leeuwarden. Hij is lid van de Editorial Board van het Tijdschrift voor Conflicthantering. Marion Uitslag is na de hbo opleiding Cultureel Werk te hebben afgerond, gaan werken als maatschappelijk werkster in het Pieter Baan Centrum (de Psychiatrische Observatiekliniek van het Gevangeniswezen) te Utrecht. Zij heeft naast haar fulltime baan de hbo opleiding Maatschappelijk Werk gevolgd en daarna studeerde zij Rechten aan de Universiteit Utrecht.