De Formule - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Van jongs af aan hebben we geleerd dat hard werken en het benutten van je talenten de sleutel tot succes zijn. Hoewel onze inspanningen in de praktijk maar al te vaak nauwe-lijks erkenning of andere beloningen opleveren, blijven we volharden in deze aanpak; we kennen immers geen andere. Albert-László Barabási legt in De Formule bloot wat succes werkelijk is, namelijk een collectief fenomeen gebaseerd op de perceptie en waardering van de mensen om je heen. Het respect en de waardering van je netwerk spelen een cruciale rol bij het verkrijgen van erkenning voor je prestaties – wat weer de basis is voor succes. Met behulp van big data en vele casestudy’s is hij tot 12 wetenschappelijke principes gekomen die bepalend zijn voor wie nu werkelijk vooruitkomt en wie niet. Met De Formule leren we hoe we deze kunnen aanwenden in ons eigen leven, zodat daadwerkelijk succes ook ons niet langer ontglipt.