De eigen woning in de Wet IB 2001 - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

De eigenwoningregeling in de Wet IB 2001 is continu in beweging. De regeling is na 2001 veelvuldig gewijzigd. De meest recente wetswijziging van formaat is in werking getreden op 1 januari 2013. Vanaf die datum dienen 'nieuwe gevallen' te voldoen aan een afl ossingseis om renteaftrek in box 1 te kunnen krijgen. Met enige regelmaat verschijnt er interessante rechtspraak over de eigen woning en duikt de woning op in het politieke debat en in de literatuur. In dit boek worden de (recente) ontwikkelingen in wet- en regelgeving, rechtspraak en literatuur beschreven. Evenals in de eerste druk wordt de nodige diepgang niet geschuwd. Door de opname van talrijke casusposities zullen de beroepspraktijk en de student zich snel thuis voelen in het boek. Waar nodig wordt de regeling blootgesteld aan een kritische noot. De volgende hoofdonderwerpen komen aan bod: Eigenlijke eigen woning; eigenwoningfi cties; eigenwoningsubject; schuld en causaal verband; bijleenregeling; afl ossingseis; overgangsrecht bestaande eigenwoningschuld; aftrekbeperkingen van art. 3.119a, lid 6, Wet IB 2001; voordelen uit eigen woning en renten en kosten eigenwoningschuld; buitenlandse belastingplicht en migratie; werkruimte regeling; restschulden; erfpacht- en opstalcanons; aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld; eigenwoninggerelateerde partner alimentatie; uitgaven voor monumentenpanden; tariefsmaatregel aftrekbare kosten eigen woning en spaarproducten. drs. m. j. j. r. van mourik voltooide in 1998 de studie Fiscale Economie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant. Na werkzaam te zijn geweest in de belastingadviespraktijk en tien jaar belastingrecht te hebben gedoceerd aan de universiteiten van Tilburg en Utrecht, is hij thans actief als fi scalist bij vakorganisatie De Unie. Van zijn hand verschenen diverse publicaties op het terrein van de eigen woning. Voorts gaf hij vele cursussen en voordrachten over dit onderwerp. mw. mr. h. p. m. van bijnen is verantwoordelijk voor het laatste hoofdstuk van deze uitgave, over kapitaalverzekeringen en spaarrekeningen eigen woning. Zij voltooide in 1993 haar studie Fiscaal Recht aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant en werkte daarna bij de Fiscaal Juridische afdeling van Nationale Nederlanden, het wetenschappelijk bureau van PwC en de afdeling Fiscale en Juridische Zaken van Achmea. Momenteel is zij werkzaam bij de Kennisgroep Verzekeringsproducten en eigen woning van de Belastingdienst en verbonden aan het Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg. Zij is co-auteur van NDFR, deel Inkomstenbelasting.