Bouwfysica - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Bouwfysica I (inleiding) De bedoeling van dit boek is inzicht te verschaffen in de grondregels, die bij het ontwerpen van ruimteomsluitende constructies bepalend zijn voor het te verwachten leefklimaat en het daarbij kunnen hanteren van de elementaire basisbegrippen op het gebied van warmte, vocht, ventilatie, akoestiek en licht. Naast het gebruik als collegedictaat bij het bouwfysica-onderwijs aan de TU Delft is deze handleiding ook zeer geschikt voor gebruik op TH's. Inhoud: 0. INLEIDING 0.1. Doel van de bouwfysica Behaaglijkheid / binnenshuis / buitenshuis / Energiehuishouding / Bewoonbaarheid en duurzaamheid 0.2. Buitenklimaat Temperatuur van de buitenlucht / Wind en neerslag / Vochtigheid van de lucht en de bodem / Zonneschijn 1. WARMTE 1.1. Warmtetransportmechanismen 1.2. De analogonmethode 1.3. Warmte-overgangsco ffici nt en warmtedoorgangsco ffici nt 1.4. Stationair temperatuurverloop in een constructie 1.5. Eenvoudige koudebruggen 1.6. Warmte-isolatie en warmte-accumulatie van dak- en gevelconstructies 1.7. Plaats van de isolatie in verband met mogelijk optredende temperatuurspanningen 1.8. Nachtelijke uitstraling 1.9. Zonbestraling op betonvlakken (daken) 1.10. Temperatuur-amplitude demping 2. VOCHT EN VENTILATiE 2.1. Inleiding vocht 2.2. Basisbegrippen vocht 2.3. Ventilatie 3. AKOESTIEK 3.1. Golven, geluid 3.2. Effectieve geluiddruk, gehoorgrenzen 3.3. Hoorbereik, octaven 3.4. Golfbronnen, obstakels, geluidveld 3.5. Akoestisch vermogen, intensiteit 3.6. De dB-schaal~ geluiddruk-, intensiteit- en vermogenniveau 3.7. Resulterend geluiddrukniveau, samengesteld geluid, maskering 3.8. Absorptie, nagalmtijd, galmstraal 3.9. Isofonen, luidheid 3.10. Gewogen niveau's 3.11. NR-krommen 3.12. Het equivalent geluiddrukniveau 3.13. Geluidisolatie Appendix 3A. Differentiaalvergelijking voor vlakke golven Appendix 3B. Intensiteit van een diffuus veld 4. LICHT 4.1. Inleiding 4.2. Relatieve spectrale ooggevoeligheid V(l) 4.3. Spectraal vermogen, het vermogenspectrum 4.4. Lichtstroom F in lumen 4.5. Rendement van een lamp 4.6. Lichtsterkte in candela 4.7. Luminantie en helderheid 4.8. Verlichtingsterkte E 4.9. Reflectiefactor 4.10. Diffuus reflecterende en diffuus stralende oppervlakken 4.11. Fotometrische grondwet 4.12. Verlichting door een oneindig lange cylinderbron 4.13. Algemene verlichtingsformule Appendix 4A. Afleiding van de formule F = ¹LS voor een diffuus stralend oppervlak Literatuur Trefwoordenlijst http://www.vssd.nl/hlf/c011.htm